Šanda Pavel, Mgr., Ph.D.

Postdoktorand
Oddělení: Oddělení složitých systémů
Telefon: +420 266 053 750
Kancelář:
Email: (email)
WWW:

Výsledky