Šíma Jiří, doc. RNDr., DrSc.

Vedoucí vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení teoretické informatiky
Telefon: +420 266 053 030
Kancelář:
Email: (email)
WWW: http://www.cs.cas.cz/~sima/

Výsledky