Oddělení složitých systémů

Výzkum v oddělení složitých systémů je zaměřen na rozvoj a aplikaci metod analýzy a modelování dat pocházejících z měření komplexních systémů reálného světa.

Oblast našeho výzkumu

V současné vědě dochází ke zvýšenému zájmu o charakterizování systémů s nepravidelnou, komplexní strukturou a dynamikou, podporující rozvoj a aplikaci nových metod z oblasti nelineární dynamiky, teorie chaosu, teorie grafů, ale i pokročilé metody strojového učení. V našem oddělení se zabýváme zejména následujícími tématy:

  • synchronizace nelineárních systémů
  • informačně teoretické míry závislosti a interakce dynamických systémů
  • modelování nelineární dynamiky, zejména interakce v sítích nelineárních oscilátorů
  • explorační analýza dat
  • dobývání znalostí dat založené na metodách strojového učení

Seminář

Oddělení organizuje nepravidelný seminář, kde přednášejí členové i tuzemští a zahraniční hosté.

Aplikace

Teoretický výzkum metod pro charakterizaci a modelování komplexních systémů je těsně spjat s výzkumem v řadě oblastí základního či aplikovaného výzkumu, zejména:

  • neurovědy (neurozobracovací techniky, elektrofyziologie)
  • klimatologie
  • dynamika chemických reakcí
  • environmentální modelování
  • počítačová bezpečnost

Projekty

|

Členové oddělení

Sekretářská podpora