Spolupráce s univerzitami a dalšími subjekty

Podílíme se na doktorských studiích

Podílíme se na doktorských studiích a studijních programech následujících univerzit:

Matematicko-fyzikální fakulta UK

 • Matematika
  algebra, teorie čísel a matematická logika, vědecko-technické výpočty
 • Informatika
  teoretická informatika, softwarové systémy

Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT

 • Aplikace přírodních věd
  matematické inženýrství

Fakulta elektrotechnická ČVUT

 • Elektrotechnika a informatika
  umělá inteligence a biokybernetika, informatika a výpočetní technika

1. a 2. Lékařská fakulta UK

 • Biomedicínská informatika

Více info

Spolupráce se státními i soukromými subjekty

 • ADASTRA, s.r.o.
 • AVAST Software s.r.o.
 • Barco, s.r.o.
  (spolupříjemce na projektu TAČR)
 • IKEM Praha
  (spoluprace na grantu GAČR)
 • Inoxive s.r.o.
  (spolupříjemci na grantu TAČR)
 • Javlin, a.s.
 • Kapsch Telematic Services s.r.o.
  (spolupříjemci na grantu TAČR)
 • Psychiatrické centrum Praha
  (spolupráce na grantu GAČR)
 • RWE Gasnet s.r.o.
 • RWE Plynoprojekt, s.r.o.
 • The Science and Technology and Facilities Council (UK)
 • Volkswagen AG