Organizační struktura a řídící orgány

Vedení ÚI AV ČR

 • Ředitel
  prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.
 • Zástupce pro vědeckou činnost
  prof. RNDr. Wiedermann Jiří, DrSc.
 • Zástupce pro strategický rozvoj
  doc. Mgr. Valenta Zdeněk, M.Sc. Ph.D.
 • Zástupce pro podporu vědecké činnosti
  Ing. Július Štuller, CSc.

Rada ÚI AV ČR

 • Předseda
  Mgr. Ing. Jaroslav Hlinka, Ph.D.
 • Místopředseda
  Ing. František Hakl, CSc.
 • Členové
  Ing. David Hartman, Ph.D.
  doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
  RNDr. Věra Kůrková, DrSc.
  RNDr. Milan Paluš, DrSc.
  doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D.
 • Externí členové
  prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
  Ing. Pavel Juruš, Ph.D.
  prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
  Mgr. Jan Lamser
 • Tajemnice
  Dagmar Harmancová, prom.mat.

Dozorčí rada

 • Předseda
  prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
 • Místopředseda
  RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
 • Členové
  RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
  Ing. Petr Tichavský, CSc.
  JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
 • Tajemnice
  Lenka Semeráková