Ředitel RNDr. Michal Chytil, DrSc. se rozloučil s pracovníky ÚI

31. 5. 2017 ukončil své 5-leté funkční období ředitel RNDr. Michal Chytil, DrSc.

Fotogalerie