Kurz Informace o zdraví na internetu – 6. 11. 2014 13:30 – 17:30
aneb co a kde hledat a nenaletět

 

Rozhodnutí týkající se zdraví by vždy měla být podložena nejlepšími dostupnými důkazy z klinického výzkumu. Nových informací je čím dál víc, ale kdo se v nich má vyznat? A jak odlišit spolehlivá fakta od dezinterpretací, mýtů a polopravd?

Titulky zpráv a článků si mnohdy protiřečí, nebo slibují nesplnitelné. Všudypřítomnou a stále rafinovanější reklamu je mnohdy těžké odlišit od nezávislých informací. Chcete vědět, kde a jak hledat spolehlivé informace, které vám pomohou k moudřejšímu rozhodování v situacích týkajících se vašeho zdraví, zdraví vašich dětí, rodičů a dalších lidí, na kterých vám záleží? Názory a priority každého příjemce léčebně-preventivní péče by měly být nedílnou součástí každého klinického rozhodnutí a je jen na vás, zda budete vašemu lékaři dobře informovaným partnerem.

Náplň kurzu

V kurzu se dozvíte, jak poznat důvěryhodné informační zdroje a kde hledat spolehlivé medicínské informace. Zjistíte, jaké nástrahy se skrývají mezi řádky a na co je dobré dát si pozor při čtení medicínských textů. Prakticky si vyzkoušíte doporučené postupy a odnesete si přehled specializovaných databází, ke kterým se budete moci (zdarma) vracet vždy, když budete hledat praktické informace o zdraví.

Kurz je ušit na míru pro nezdravotnickou veřejnost, je však vhodný i pro pracovníky ve zdravotnictví. Pro úspěšné absolvování kurzu je potřebná uživatelská znalost práce s PC, základní orientace na internetu a porozumění anglickému textu. Doporučujeme vzít si notebook nebo tablet s wifi kartou či adaptérem (kurz je možné absolvovat i bez tohoto vybavení).

Lektorka kurzu

Kurz vede MUDr. Vendula Papíková, Ph.D., vědecká pracovnice Ústavu informatiky, která se dlouhodobě zabývá problematikou medicíny založené na důkazech a elektronickými informačními zdroji pro lékařství.

V roce 1992 absolvovala 1. LF UK v Praze, poté se specializovala v oborech vnitřní lékařství a klinická biochemie. V roce 2009 obhájila dizertační práci v oboru Informační věda. Pracovala jako lékařka na několika klinických pracovištích a jako odborná asistentka na 2. Ústavu lékařské chemie a biochemie (nyní Ústav biochemie a experimentální onkologie) 1. LF UK v Praze. V letech 1997 – 1999 působila ve farmaceutické firmě Ferring – Léčiva, a.s. jako poradce pro bezpečnost léků a poradce pro vědecké lékařské informace. Od roku 2006 do současnosti pracuje na Oddělení medicínské informatiky a biostatistiky Ústavu informatiky Akademie věd ČR, v.v.i.