Doktorandské dny 2013

Dne 22. listopadu 2013 proběhl na zámku v Průhonicích Doktorandský
den Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Akce se zúčastnilo osmnáct
studentů – doktorandů zaměstnaných na ústavu i těch, jejichž
školitelem je vědecký pracovník z ÚI. Příspěvky doktorandů si
do konferenčního centra Botanického ústavu AV ČR přijelo poslechnout
i několik pracovníků ÚI.

Nový formát

Podoba doktorandského dne se oproti předchozím letům změnila.
Původně třídenní akce pořádaná obvykle koncem září se z
organizačních důvodů zkrátila a přesunula do druhé poloviny
listopadu. Od doktorandů pak bylo požadováno přednesení
patnáctiminutové prezentace s důrazem na srozumitelnost pro všechny
účastníky. Cílem bylo i bližší vzájemné seznámení doktorandů. Navzdory poměrně intenzivnímu programu celý den panovala velmi
přátelská atmosféra a všechny volné chvíle byly vyplněny živou
diskuzí. Ohlas účastníků na akci byl velmi pozitivní.

Poděkování organizátorů patří Botanickému ústavu, jmenovitě panu
Matušinskému, za mimořádně vstřícné jednání.

Program doktorandského dne 2013

8:55 Zahájení Doktorandského dne


Michal Chytil

9:00 – 9:30 „Motivační“ příspěvek

Petr Cintula

9:30 – 10:30 Doktorandské příspěvky

Papež, Pešková, Haman


10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 13:00 Doktorandské příspěvky

Chvalovský, Dostál, Michenková, Přenosil, Paščenko, Šmíd
13:00 – 14:00 oběd
14:00 – 15:00 možnost prohlídky zámeckého parku (památka UNESCO)
15:00 – 16:00 Doktorandské příspěvky
Kazík, Schlenker, Čunát


16:00 – 16:30 přestávka
16:30 – 18:50 Doktoranské příspěvky
Gergelits, Kuřátko, Bajer, Kopp, Slovák, Keznikl, Hubata-Vacek

19:00 – 21:00 večeře
21:00 odjezd

Termín a místo konání:

pátek 22. listopadu 2013 (celý den), zámek Průhonice – konferenční centrum Botanického ústavu AV ČR

Formát:

Prezentace bude rozdělena do tří částí, v nichž odpovíte na následující otázky:

  • Co dělám (zasazeno v širším kontextu)?
  • Co už jsem udělal já? Co už v této oblasti udělali jiní?
  • Co je naším cílem? Kam směřuji? Jak by mohla vypadat má dizertace?

Příběh k zamyšlení

Historka o třech kamenících, kteří pracovali v lomu. Kdosi se jich zeptal, co dělají. První řekl: „Otesávám kámen“, druhý řekl: „Vydělávám si 20 grošů týdně“ a třetí řekl: „Stavím katedrálu“.

Ve své prezentaci nám zkuste vysvětlit, kterou katedrálu stavíte a do kterého pilíře nebo okna má přijít kámen, který otesáváte. Jinými slovy, zkuste říci, které velké otázky jsou v pozadí toho, čím se zabýváte, jak to, co děláte, může přispět k nalezení odpovědí, jak by mohl vypadat opravdu podařený výsledek vašich doktorandských studií a kde se teď nacházíte na cestě k němu.