Oddělení fundamentálních témat

V oddělení fundamentálních témat je výzkum zaměřen na problémy související se základními aspekty informatiky a umělé inteligence v rozsahu od teorie algoritmů a teorie čísel přes teorii neuronových sítí, statistické a mnohorozměrné modely výpočtu po biologicky inspirované výpočetní přístupy.

Oblast našeho výzkumu

Pracovníci oddělení se zabývají teoretickými základy informatiky a umělé inteligence s důrazem na následující směry:

  • teorie čísel a její aplikace, výpočty s nepřesnými daty, intervalová analýza
  • teorii složitosti a teorii vyčíslitelnosti; složitost algoritmů; filozofické aspekty počítání
  • matematická teorie neuropočítání a strojového učení
  • kombinatorické problémy v teorii matic
  • statistické modely a inference
  • vývoj a analýza metod a algoritmů v oblasti kontaktní mechaniky
  • návrh, zpracování a vyhodnocení matematických modelů v biomechanice
  • klasifikace mnohorozměrných dat s využitím jejich fraktální povahy
  • biologicky inspirované výpočetní metody pro interakci člověka s počítačem, humanoidní řízení a analýzu rozsáhlých dat

Seminář

Oddělení organizuje pravidelný seminář Hora Informaticae, který byl založen v roce 1993. Seminář je věnovaný teorii a praxi informatiky.

Projekty

Aktivity

Konference

Členové oddělení

Sekretářská podpora