Oddělení medicínské informatiky a biostatistiky

Oddělení se věnuje výzkumu jak v teoretických otázkách, tak i řeší aplikované problémy při podpoře biomedicínského výzkumu. Vychází z konceptu medicíny založené na důkazech a svými výsledky přispívá k jeho rozvoji směrem k medicíně založené na informacích.

Oblast našeho výzkumu

Výzkum v oblasti biostatistiky a medicínské informatiky zahrnuje řadu oblastí, které jsou motivovány praktickými úlohami z různých oblastí medicíny, zejména:

  • Statistická analýza medicínských dat (biostatistické modelování)
  • Redukce komplexity mnohorozměrných dat

Vybrané publikace

Aplikace

Získané poznatky mohou nalézt uplatnění při analýze komplexních dat v různých oblastech:

  • v klinické medicíně
  • v biomedicínském výzkumu
  • v molekulární genetice
  • v epidemiologii
  • v analýze obrazu
  • v psychometrii

Projekty

Členové oddělení

Sekretářská podpora