Oddělení teoretické informatiky

Výzkum v našem oddělení se soustřeďuje do dvou směrů. Jedním jsou neklasické logiky, kde se věnujeme zejména substrukturálním, fuzzy a modálním logikám. Druhým je studium výpočtové složitosti pomocí  specializovaných modelů, jako jsou neuronové sítě, branching programy a různé typy booleovských obvodů.

Oblast našeho výzkumu

Logika je základní prostředek pro formalizaci matematiky a je vhodná i pro formalizaci popisu mnoha specializovaných struktur, včetně takových, které vznikají v konkrétních aplikacích. Specializované typy logik se proto používají například pro verifikaci programů nebo hardware.

Výpočetní složitost se zabývá problémem stanovení nejmenšího nutného množství výpočetních zdrojů, které je zapotřebí k algoritmickému řešení úloh. Typickými zdroji výpočtu jsou čas a paměť počítače, ale analyzují se výpočetní modely s jinými mírami složitosti jako např. velikost a hloubka obvodu, počet přístupů do paměti, energie, paralelismus, pravděpodobnostní a analogové výpočty apod.

Věnujeme se teoretickému výzkumu především následujících tematických celků:
Topics of our research

Seminář

Společné s Českou společností pro kybernetiku a informatiku oddělení organizuje Seminář aplikované matematické logiky (též zvaný Hájkův seminář dle svého zakladatele a dlouholetého pořadatele), který se pravidelně schází od konce šedesátých let. Program semináře lze nalézt zde.

Aktuální projekty

Vybrané publikace

Organizované akce

Členové oddělení

Sekretářská podpora