Oddělení výpočetních metod

Výzkum v oddělení výpočetních metod je zaměřen na výpočtovou matematiku, důležitou součást informatiky a aplikované matematiky, zabývající se návrhy a analýzou algoritmů pro řešení matematických problémů vznikajících ve vědě a v inženýrské praxi.