O akci

Ústav informatiky pořádá každoroční formální setkání svých doktorandů, na kterou jsou velmi srdečně zváni též doktorandi z dalších spřátelených ústavů, školitelé a další vědečtí pracovníci. Účast je dobrovolná, ale je to jedinečná příležitost seznámit se více s ostatními studenty. Akci organizují sami doktorandi a jedná se vždy o příjemné setkání s již mnohaletou tradici, odkazy na předchozí ročníky jsou k dispozici zde: 1996-2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2018.

Na programu budou prezentace doktorandů ve formě popularizačních přednášek, jejichž cílem bude přiblížit téma své dizertační práce ostatním účastníkům. Časový rozsah příspěvků bude upřesněn dle počtu účastníků. Kromě studentských prezentací se můžete tradičně těšit na zvané přednášky z různých oborů a další aktivity.

Na těchto stránkách budou postupem času přibývat podrobnější informace, tak je prosím průběžně sledujte.

Financování pobytu

Ústav informatiky hradí pobyt všem účastníkům, kteří mají v ÚI pracovní poměr, nebo zde mají svého školitele.

Ubytování

Letos se doktorandské dny uskuteční v Kolíně v hotelu Theresia, a to v termínu 16. - 18. duben 2019. Doprava z Prahy bude zajištěna hromadně. Zajištěna bude plná penze včetně coffee-breaků. Pokoje jsou 2-3 lůžkové, v registračním formuláři nám můžete sdělit vašeho preferovaného spolubydlícího.

Doprava

Informace o dopravě budou zveřejněny později.

Program

Kromě přednášek doktorandů se můžete tradičně těšit na zvané přednášky z různých oborů:

Jednáme také o exkurzi do továrny TPCA Czech, Ltd. a o jízdě vláčkem po řepařské drážce. Exkurze jsou hrazeny Ústavem informatiky. Na programu bude také bowling, který si hradí účastníci sami. Ve formuláři nám prosím sdělte svůj předběžný zájem.

Prezentace

Každý doktorand by měl během své prezentace srozumitelně představit svou práci ostatním účastníkům. Jelikož publikum bude oborově různorodé, měl by být kladen důraz zejména na motivaci a úvod do problému. Komunikačním jazykem může být čeština, slovenština a nebo angličtina. Na místě bude k dispozici projektor a flipchart s fixou.

Registrace

V registraci uveďte i předběžný název vašeho příspěvku. Název budete moci upřesnit do konce března, kdy bude potřeba dodat i krátký abstrakt. Společně s abstraktem vás také později poprosíme o vyplnění krátké vizitky o vaší osobě.

Registrace je otevřena do 17. března.

Jméno:
E-mail:
Ústav:
Oddělení:
Předběžný název příspěvku:
(vyplňují pouze doktorandi)
Dietologická omezení:
Preferovaný spolubydlící:
Mám zájem o
 prohlídku továrny TPCA Czech, Ltd.:    Ano   Ne 
 jízdu vláčkem:  Ano   Ne 
 bowling:  Ano   Ne 
Doprava:  Vlakem   Autem   Jinak 
Parkovací místo:
(pokud přijedete autem)
 Ano   Ne 
Poznámka: