Dny otevřených dveří 2014

Ústav informatiky Akademie věd ČR pořádal v rámci akce Týden vědy
a techniky 5. a 6. listopadu 2014 dny otevřených dveří. Mnozí,
zejména středoškolští, studenti využili možnost okusit atmosféru,
ve které se čeští vědci věnují informatice.
A co konkrétního se dozvěděli?

Záznamy přednášek

Videozáznamy všech přednášek z letošních Dnů otevřených dveří jsou k dispozici na stránkách
Technet.cz – odkazy najdete
zde.

Jak to bylo loni?

Videozáznamy nejzajímavějších přednášek z minulých Dnů otevřených dveří jsou k dispozici na stránkách
Technet.cz – odkazy najdete
zde.

Program pro dny otevřených dveří 2014

9:00 – 9:15 Představení Ústavu informatikyRNDr. Michal Chytil, DrSc. (ředitel)
9:15 – 9:45 Hledáme chyby a odvracíme katastrofy
Mgr. Jan Kuřátko
V průmyslu se pro testování funkčnosti a bezpečnosti vestavěných zařízení, což jsou zařízení s řídící elektronikou jako např. auta, letadla a roboti, využívají počítačové simulace. Vývoj metod a efektivních algoritmů pro takové testování je velmi důležitý, protože vede ke zvýšení spolehlivosti výrobků a snižování nákladů při výrobě. V přednášce si ukážeme techniku, jak najít skryté chyby, které v průmyslu běžně používané metody odhalí jen s obtížemi.
9:45 – 10:15 Jak včas a bezpečně zaparkovat?Mgr. Ondřej Konár, Mgr. Ivan KasanickýTuto otázku řeší denně tisíce řidičů. Velkým problémem je zejména parkování
nákladních vozidel. Pravidla pro bezpečnostní přestávky jsou přísná a kapacita parkovacích
míst je omezená. Představíme unikátní systém vyvíjený ve spolupráci ÚI s dalšími partnery
za podpory TAČR, který umožní řidičům nákladních vozidel zjistit předpokládanou obsazenost
nejbližších dálničních parkovišť v čase jejich očekávaného příjezdu. Vývoj takto složitého
systému obnáší mnoho typů problémů od informatických (přenos, zpracování a skladování
obrovského množství dopravních dat) přes matematicko-statistické (identifikace vhodného
predikčního modelu) po psychologické (efektivní způsob distribuce předpovědi řidičům).
Přednáška bude zároveň názornou ukázkou, jak se lze z „ničeho“ přiblížit k funkčnímu systému,
který může významně pomoci.
10:15 – 10:30 přestávka
10:30 – 11:00 Zaostřování obrazu pomocí matematických metodRNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D., Mgr. Marie KubínováJedním z příkladů praktické aplikace matematiky je zpětné
zaostřování obrazu (například fotografií nebo videí), kdy se snažíme
rekonstruovat ostrý obraz z jeho rozmazané verze na základě znalosti
typu rozmazání. Problémem této rekonstrukce je její vysoká citlivost
na šum (chyby), který vzniká na čipu a je v rozmazaném obrázku vždy
přítomen. Pokud je šum ignorován, výsledek je tímto šumem dominován a
je obvykle zcela nepoužitelný. Pomocí praktických ukázek se seznámíme
s problémem zaostřování obrazu a jeho matematickou formulací.
11:00 – 11:30 Rozhodovací pravidla v analýze dat
RNDr. Jan Kalina, Ph.D.
Na každém kroku nás provází rozhodování jako proces volby
jedné možnosti z několika alternativ. Často je třeba se rozhodovat na
základě naměřených dat. Například lékař se rozhoduje pro určitou léčbu
pacienta na základě velkého počtu klinických a laboratorních veličin.
Jak se ale v takové záplavě dat vyznat? Prezentace vysvětlí principy
statistických a informatických metod pro klasifikační a shlukovou analýzu,
jejichž cílem může být např. určit diagnózu pacienta. Jinou úlohou je
rozčlenit pacienty do shluků tak, aby pacienti v rámci jednoho shluku
měli podobné symptomy.
11:30 – 12:00 Jednoduché nerozhodnutelné problémy
Mgr. Karel Chvalovský
Každý programátor občas napíše program, který se dostane do nekonečné
smyčky a nikdy se tedy nezastaví. Klasický výsledek říká, že neexistuje obecný
algoritmus (program) jak takové programy rozpoznávat – problém zastavení je
algoritmicky nerozhodnutelný. Ukážeme pár jiných problémů, které jsou sice na
první pohled jednoduché, přesto také algoritmicky nerozhodnutelné.

Kudy kam

  • Kdy: 5. a 6. listopadu 2014
  • Kde: Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8
  • Dopravní spojení: Metro C, tram 10 (stanice Ládví)
  • Místnost: 318, velká posluchárna UI (2. patro)
  • Prosíme početnější skupiny, aby svou účast ohlásily předem na kuzelova@cs.cas.cz.

V rámci akce


Týden vědy a techniky