Doktorandské místo v projektu

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. vypisuje doktorandské místo v začínajícím projektu, který se týká aktivního učení.

[ Ostatní příležitosti ]

Quick Info

Ústav informatiky vypisuje na 2. pololetí roku 2019 doktorandské místo v začínajícím projektu, který se týká aktivního učení s úvazkem 0.35.

Od uchazeče požadujeme:

  • nadstandardní znalosti v některé z oblastí black-box optimalizace nebo hlubokých neuronových sítích
  • doktorandské studium na vysoké škole nejpozději od školního roku 2019/20

Vaše odpovědi včetně CV zasílejte prosím na ics@cs.cas.cz.

Kontaktní osoba: prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.