Doktorandské dny

Ústav informatiky pořádá každoroční formální setkání svých doktorandů, na kterou jsou velmi srdečně zváni též doktorandi z dalších spřátelených ústavů, školitelé a další vědečtí pracovníci. Účast je dobrovolná, ale je to jedinečná příležitost seznámit se více s ostatními studenty.

Aktuální ročník

Minulé ročníky

Přechozí ročníky - viz Doktorandské dny 1996-2012