Current Job Opportunities

Hlavní projektový manažer projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský – Špičkový výzkum - Ref. č. 2023/16

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., byl úspěšný v rámci prestižní výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. V roli příjemce podpory bude v období 1. 1. 2024 – 30. 6. 2028 realizovat projekt Dynamika mozku / BRAin DYnamics (BRADY) a vést konsorcium zahrnující výzkumné týmy 3 partnerských institucí (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Národní ústav duševního zdraví).

Projekt je zaměřen na rozvoj výpočetních modelů mozkové aktivity, které zachycují dynamiku mozku v různých časových měřítkách. Cílem projektu je v České republice rozvinout výzkum v oblasti aplikovatelné výpočetní neurovědy, zejména prostřednictvím provádění špičkového výzkumu, posilování vazeb na špičková zahraniční pracoviště, rozvojem personálních kapacit zapojených výzkumných týmů a posílením jejich experimentálních a výpočetních kapacit.

Pro administrativní zajištění tohoto projektu vyhlašujeme výběrové řízení na pozici "Hlavní projektový manažer".

[ More information ]

Finanční manažer projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský – Špičkový výzkum - Ref. č. 2023/17

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. byl úspěšný v rámci prestižní výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. V roli příjemce podpory bude v období 1. 1. 2024 – 30. 6. 2028 realizovat projekt Dynamika mozku / BRAin DYnamics (BRADY) a vést konsorcium zahrnující výzkumné týmy 3 partnerských institucí (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Národní ústav duševního zdraví).

Projekt je zaměřen na rozvoj výpočetních modelů mozkové aktivity, které zachycují dynamiku mozku v různých časových měřítkách. Cílem projektu je v České republice rozvinout výzkum v oblasti aplikovatelné výpočetní neurovědy, zejména prostřednictvím provádění špičkového výzkumu, posilování vazeb na špičková zahraniční pracoviště, rozvojem personálních kapacit zapojených výzkumných týmů a posílením jejich experimentálních a výpočetních kapacit.

ÚI jako příjemce podpory nese hlavní administrativní zátěž spojenou s realizací projektu. Vzhledem k velikosti projektu a počtu partnerů je vytvoření pozice finančního manažera nezbytné. Tímto vyhlašujeme výběrové řízení na pozici „Finanční manažer projektu“.

[ More information ]

Administrativní pracovník projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský – Špičkový výzkum - Ref. č. 2023/18

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. byl úspěšný v rámci prestižní výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. V roli příjemce podpory bude v období 1. 1. 2024 – 30. 6. 2028 realizovat projekt Dynamika mozku / BRAin DYnamics (BRADY) a vést konsorcium zahrnující výzkumné týmy 3 partnerských institucí (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Národní ústav duševního zdraví).

Projekt je zaměřen na rozvoj výpočetních modelů mozkové aktivity, které zachycují dynamiku mozku v různých časových měřítkách. Cílem projektu je v České republice rozvinout výzkum v oblasti aplikovatelné výpočetní neurovědy, zejména prostřednictvím provádění špičkového výzkumu, posilování vazeb na špičková zahraniční pracoviště, rozvojem personálních kapacit zapojených výzkumných týmů a posílením jejich experimentálních a výpočetních kapacit.

Pro administrativní zajištění tohoto projektu vyhlašujeme výběrové řízení na pozici „Administrativní pracovník projektu“.

[ More information ]

Research Fellow / Postdoc positions in Complex Networks and Brain Dynamics

We are looking for new team members to join the Complex Networks and Brain Dynamics group to work on its interdisciplinary projects. The group is part of the Department of Complex Systems, Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences - based in Prague, Czech Republic, https://www.cs.cas.cz/.

[ More information ]

Tenure Track Research Position - Artificial Intelligence - Ref. No. 2023/12

The Institute of Computer Sciences of the Czech Academy of Sciences (ICS CAS), Prague, Czech Republic, invites applications for a tenure‐track position in Artificial Intelligence in its broadest sense.

[ More information ]

Tenure Track Research Position - Computer Science - Ref. No. 2023/13

The Institute of Computer Sciences of the Czech Academy of Sciences (ICS CAS), Prague, Czech Republic, invites applications for a tenure‐track position in Computer Science and related areas fitting and/or expanding some of its current research areas:

[ More information ]

A postdoc position in computational neuroscience - Ref. No. 2023/5

A postdoc position is available at the Institute of Computer Science under the supervision of Dr. Helmut Schmidt. The successful candidate will join a diverse team of researchers who work at the interface of neuroimaging and computational neuroscience, and will have the opportunity to work on one or more of the following topics: 1. the development of mathematical models of cortical microcircuits that are both biologically realistic and computationally efficient; 2. the integration of state-of-the-art mean field models of cortical activity into whole-brain network models, with a strong emphasis on realistic long-range axonal signal transmission; 3. the application of such models to neuroimaging data (EEG and fMRI).

[ More information ]

Undergraduate students affected by serious circumstances such as a military conflict

Several undergraduate part-time positions are available at the Institute of Computer Science of The Czech Academy of Sciences, Prague, in the Combinatorial group: uivty.cs.cas.cz/ExtrA/.

[ More information ]

Research Fellow/Postdoc positions for the project Interactions and causality in complex systems

A new project funded by the Praemium Academiae awarded to Milan Paluš (RNDr. Milan Paluš, DrSc.) by the Czech Academy of Sciences for the period 2020-2025 is open for applications for positions of research fellows or postdoctoral researchers. The project is oriented to study interactions and causality in nonlinear, multiscale complex systems with extreme events. The primary application fields will be the Earth climate, magnetosphere/ionosphere (space weather) and the human brain.

[ More information ]

Postdoc/research assistant positions for the project Learning Synchronization Patterns in Multivariate Neural Signals for Prediction of Response to Antidepressants

A new project funded by the Czech Science Foundation awarded to Milan Paluš (http://www.cs.cas.cz/mp/). in cooperation with scientists from the Czech National Institute of Mental Health and Vienna University, Faculty of Informatics, for the period 2021-2024 is open for applications for positions of postdoctoral researchers. The project is oriented to mathematical and computational methods for detection, and machine learning-based classification of synchronization and causality in nonlinear multivariate time series. Applications in analysis of EEG describing brain states and their changes in mental disorders (depression), prediction of antidepressant efficacy.

[ More information ]

CAS–ICS postdoctoral position - Ref. No. 2024/1

The Institute of Computer Science (ICS) of the Czech Academy of Sciences (CAS) invites outstanding and enthusiastic junior researchers, PhD holders, to apply for a postdoc position funded jointly by CAS and ICS.

[ More information ]