Mgr. Jan Geletič, Ph.D. obdržel Prémii Otto Wichterleho pro rok 2019

[ [list] ]

Jan Geletič (nar. 1986) je postdoktorand v Ústavu informatiky, kde od roku 2017 působí v pracovní skupině zabývající se modelováním specifik městského klimatu. Vystudoval geoinformatiku na Palackého univerzitě v Olomouci, klimatologickému modelování urbanizovaných území se odborně začal věnovat během doktorského studia na brněnské Masarykově univerzitě. Za disertační práci získal Cenu děkana Přírodovědecké fakulty.

V Ústavu informatiky AV ČR se věnuje modelování klimatu ve velmi jemném rozlišení, tedy až na úrovni ulic, problematice „městského tepelného ostrova“ a implementaci biometeorologických indexů jako výsledků klimatického modelování. Zároveň se úspěšně zapojil do týmu pracujícího na vývoji nového městského klimatického modelu (PALM-4U).

Jeho dosavadní přínos spočívá v zavedení a rozpracování konceptu tzv. místních klimatických zón, který dále využívají skupiny po celém světě. Úzce spolupracuje s dalšími vědeckými týmy z Česka i zahraničí, s kolegy pravidelně publikuje v prestižních mezinárodních odborných časopisech. Zároveň se snaží prosadit aplikaci výsledků výzkumů do praxe, o čemž vypovídá zahájení spolupráce s několika státními institucemi.

Viz také: Udílení Prémie Otto Wichterleho 2019