Pracovníci

Emeritní vědečtí pracovníci

Emeritní vědečtí pracovníci AV ČR jsou jmenováni předsedou Akademie věd, jako výraz uznání jejich celoživotní úspěšné práce a zásluh o rozvoj vědního oboru.

Emeritní pracovníci Ústavu informatiky, v.v.i.

Emeritní pracovníci ÚI AV ČR jsou jmenováni ředitelem Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., po projednání Radou instituce.