RNDr. Jan Kalina, Ph.D.

Vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení umělé inteligence
Telefon: +420 266 05 3099
Kancelář:
Email: (email)

Popularizační články o historii statistiky

 • Kalina J. (2011): 100. výročí úmrtí Francise Galtona. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 56 (1), 54-57. In Czech.
 • Kalina J. (2011): K výročí úmrtí zakladatele biometrie. Biologie, chemie, zeměpis 20 (3), 123-127. In Czech.
 • Kalina J. (2012): Ronald Fisher, otec biostatistiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 57 (3), 186-190. In Czech.
 • Kalina J. (2014): Gregor Mendel, his experiments and their statistical evaluation. Acta Musei Moraviae Scientiae biologicae 99 (1), 87-99. In English.
 • Kalina J. (2016): Gregor Mendel's genetic experiments: A statistical analysis after 150 years. European Journal for Biomedical Informatics 12 (2), 20-26. In English.
 • Kalina J., Soukup L. (2018): Doktrína šancí: 300. výročí první učebnice teorie pravděpodobnosti. Informační bulletin České statistické společnosti 29 (1), 1-11. In Czech.
 • Kalina J., Soukup L. (2019): Průkopníci statistiky ve vědách o člověku v 19. století. Informační bulletin České statistické společnosti 30 (3), 1-15. In Czech.
 • Kalina J., Soukup L. (2022): History of statistical thinking: From uncertainty to uncertain knowledge. In Stankovic M., Nikolic V. (eds.), Proceedings of the 4th virtual international conference PAKSOM 2022, Belgrade, 497-504. In English.
 • Kalina J. (2023): From John Graunt to Adolphe Quetelet: On the origins of demography. Proceedings RELIK 2023, 113-122. In English.
 • Kalina J. Demography in the context of population sciences: A historical reflection. Submitted. In English.
 • Kalina J. History of statistical thinking in relationship with social sciences. Submitted. In English.