doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc.

Odborný pracovník výzkumu a vývoje

Oddělení: Úsek podpory vědecké činnosti
Telefon: +420 266 05 2060
Kancelář:
Email: (email)