Ing. Július Štuller, CSc.

Oddělení: Správní útvar ředitele
Telefon: +420 266 05 3200
Kancelář:
Email: (email)