Ing. Július Štuller, CSc.

Department: Research Supporting Departments
Phone: +420 266 05 3200
Office:
Email: (email)

Teaching Activities

Ph.D. Students

Ing. Roman Špánek, Ph.D. Self-organizing and Self-monitoring
Security Model for Dynamic
Distributed Environments
TU Liberec, 2003 – 2008 (finished in June)

Ing. Alena Gregová TU Liberec, 2008 ..
Ing. František Jahoda FJFI, CTU, 2008 ..
Ing. Petra Šeflová TU Liberec, 2007 ..
Ing. Pavel Tyl TU Liberec, 2006 ..
Ing. Zdeňka Linková FJFI, CTU, 2004 ..
Ing. Martin Řimnáč FEL, CTU, 2004 ..
Ing. Radim Nedbal FJFI, CTU, 2003 ..

Ing. Zuzana Capeková TU Liberec, 2005 – 2007 (change of advisor)
Ing. Vlasák Martin TU Liberec, 2003 – 2004 (interrupted)

Students (Diploma thesis)

Lukáš Homola FJFI, CTU, 2007 ..
Hana Friedrichová Integrace databází pomocí mediatorů a pohledů FJFI, CTU, 2004 – 2006
Ladislav Hronek Geografické informační systémy
a jejich využití v biologických vědách
TU Liberec, 2003 – 2004
Bc. Zdeňka Linková Integrace dat a sémantický web FJFI, CTU, 2003 – 2004
Jan Šín Datové sklady – teoretické modely a aplikace FJFI, CTU, 2003 – 2004
Radim Nedbal Návrh a realizace fuzzy databázového systému FJFI, CTU, 2002 – 2003
Martin Mareš FJFI, CTU, 2000 – 2001
Adelsbergerová FEL, CTU, 1987 – 1988

Bc. Students

Jan Kobera Teoretické problémy ontologií v kontextu sémantického webu FJFI, CTU, 2006 – 2008
Patrik Jíra Databases in the Context of the Semantic Web FJFI, CTU, 2005 – 2007
Karel Macek Sémantický web FJFI, CTU, 2003 – 2004

Student Research Projects

Lukáš Homola Modulárne ontologie v kontexte sémantického webu FJFI, CTU, 2006 – 2008
Ondřej Ettl Databáze obrazových dat FJFI, CTU, 2002
Bc. Zdeňka Linková Integrace dat a inkonzistence – metody a nástroje jejich řešení FJFI, CTU, 2002
Jan Šín Datové sklady – modely a nástroje FJFI, CTU, 2002
Martin Přibyl Datové sklady – modely a nástroje FJFI, CTU, 2002
Radim Nedbal Fuzzy koncepty v databázových systémech FJFI, CTU, 2001
Martin Mareš Integrace vzájemně nekonzistentních relačních databází FJFI, CTU, 1999 – 2000

Student Research Reports

Petr Macháček FJFI, CTU, 2003
Jiřina Drhlíková FJFI, CTU, 2003
Jakub Doráni FJFI, CTU, 2003
Tomáš Beneda Fuzzy databázové systémy a jejich aplikace FJFI, CTU, 2003 – 2004
Ondřej Ettl Multimediální databáze FJFI, CTU, 2001
Zdeněk Vyoral FJFI, CTU, 2001
Miloš Gregor Nástroje pro eliminaci inkonzistencí při integraci dat FJFI, CTU, 2001 – 2003
David Lebeda Zpracování neurčité informace v databázových systémech FJFI, CTU, 1998 – 1999
Martin Mareš Rozšíření relačních databází o binární data FJFI, CTU, 1997 – 1999

Lecture Notes

 • Data Structures and Databases
 • Database Systems
  – 1. prednaska – Uvod, historia
  – 2. prednaska – Modely dat (Spanek)
  – 3. prednaska – RMD, NF
  – 4. prednaska – RMD II, NF II
  – 5. prednaska – RMD III, NF III
  – 6. prednaska – Konceptualne modelovanie
  – 7. prednaska – KM a SQL (Spanek)
  – 8. prednaska – SQL (Spanek)
 • Knowledge Based Systems
 • Semantic Web Technologies
 • – 1. prednaska – Uvod
  – 2. prednaska – zaklady UI
  – 3. prednaska – DL
  – 4. prednaska – DL II
  – 5. prednaska – DL III
  – 6. prednaska – DL IV
  – 7. prednaska – DL V
  – 8. prednaska – DL VI a OWL
  – 9. prednaska – Duvera (Spanek)
  – 10. prednaska – Ontologicka analyza

 • Relational Database Systems
 • – 1. prednaska – Uvod, historia, relacny model dat
  – 2. prednaska – RMD
  – 3. prednaska – Konceptualni modelovani (Pavel Tyl)
  – 4. prednaska – RMD II
  – 5. prednaska – RMD III, Normalni formy
  – 6. prednaska – RMD IV, NF II
  – 7. prednaska – NF III
  – 8. prednaska – SQL (Tyl)