RNDr. Petra Vidnerová, Ph.D.

Vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení umělé inteligence
Telefon: +420 266 05 3630
Kancelář:
Email: (email)

Výuka (v minulosti)

  • Evoluční algoritmy (cvičení) LS 07/08, MFF UK
  • Evoluční algoritmy (cvičení) ZS 07/08, MFF UK
  • Evoluční algoritmy (cvičení) LS 06/07, MFF UK
  • Evoluční algoritmy (cvičení) ZS 06/07, MFF UK

Vedení studentských prací

  • Rudlof Kadlec, MFF UK, Diplomová práce: Evoluce chování inteligentních agentů v počítačových hrách, 2008 (pdf)

Členství v komisích

  • FIT CVUT, komise pro obhajobu disertační práce, oponentka pro práci Ing. Martina Šlapáka (2019)
  • FIT CVUT, komise pro obhajobu disertační práce, oponentka pro práci Ing. Martina Šlapáka (2018)